Participa al SORTEIG DE REIS on pots guanyar un PATINET ELÈCTRIC!

Què has de fer per participar?:

1- Segueix-nos a xarxes d’instagram @elmercatdemontgat

2- Fes like al post del sorteig d’instagram.

3- Fes un comentari amb un desig de nadal en el post del sorteig d’instagram.

4- Fes-te una foto amb l’arbre de El Mercat que està a l’exterior i penja-la al teu perfil d’instagrm amb #nadalmercatdemontgat2020 (recorda que has de tenir el pefil públic)

 

El sorteig es farà de manera aleatòria a través d’una plataforma online.

Anunciarem el guanyador el 4 de gener! Estigues atent a les xarxes i moooolta sort!  No et quedis sense patinet!

Pots participar fins el 3 de gener!

 

BASES DEL SORTEIG DE REIS D’UN PATINET ELÈCTRIC

ORGANITZADOR:

MERKAMONTGAT S.L ( El Mercat de Montgat), amb CIF B55230973, situat a  Pl. de la mare S/N, 08390 de Montgat. Telèfon: 93 595 08 81. Mail: comunicacio@mercatdemontgat.cat

  1. La participació és voluntària i gratuïta.
  2. Participants: és necessari que els participants siguin majors de 16 anys, i emplenin correctament el formulari de participació amb les seves dades, complint amb els requisits establerts en les bases legals.
  3. Durada: el període de participació en el sorteig és del 14-12-20 a les 00:00 h fins el 3-01-21 a les 23:59h.
  4. Objecte i sistema de participació: en el marc de celebració de les festes de Nadal,  El Mercat de Montgat durant el mes de desembre de 2020, en diferents espais publicitaris, cartellera, senyalística i canals online, es trobarà informació amb indicació de sorteig, que serà a través de les xarxes socials de El Mercat de Montgat.
  1. Premis: Hi haurà 1 premi (patinet elèctric)
  2. Sorteig: El sorteig es realitzarà el 4-01-21 a les 10:00 h, i l’elecció del guanyador es farà de manera aleatòria a través de plataforma online. S’escollirà 1  guanyador i 2 guanyadors “ en reserva”  en cas que el primer no sigui vàlid o bé no pugui assistir a recollir el premi, passarà per ordre als guanyadors en reserva.
  1. Guanyadors: El Mercat de Montgat comunicarà el nom del guanyador del sorteig el mateix 4-01-21 a les 12:00 a través de la publicació dels noms complerts a les  pàgines de Facebook i Instagram del Mercat, per això ens autoritza expressament a aquesta publicació a través de l’acceptació de les presents bases. El Mercat de Montgat contactarà per missatge privat amb el guanyador, per confirmació i validació. El guanyador haurà de recollir el premi el 5-01-21 a les 12:00h a El Mercat de Montgat, o bé podrà enviar un representant al mateix dia i hora. En cas de no poder assistir, el premi passarà per ordre, als guanyadors en reserva.
  2. Dret modificació i exclusió: El Mercat de Montgat, es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del sorteig durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes al control de l’organització justifiquin aquest canvi, així com d’excloure de la promoció als participants que:  s’inscriguin amb comptes falsos o creades per a aquest efecte amb la finalitat de poder presentar més d’una participació;  de qualsevol forma fraudulenta o artificial que manipulin la seva participació en la present promoció; s’incompleixin les presents bases en qualsevol forma.
  3. Protecció de Dades: Merkamontgat S.l garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants, que es poden exercir a través de info@merkamontgat.cat. Tanmateix, els guanyadors autoritzen al fet que el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la nostra pàgina web o xarxes socials o altres publicacions amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats de El Mercat de Montgat.
  4. Acceptació de les bases: La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, el Mercat de Montgat quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.