PARTICIPA AL SORTEIG I GUANYA 1 D’AQUESTES 2 PANERES!

Per participar al sorteig només has d’omplir el següent formulari clicant aquí.

Podràs participar del 9 al 22 de desembre.

Molta sort!

BASES DEL SORTEIG DE NADAL DE 2 PANERES

ORGANITZADOR:

MERKAMONTGAT S.L ( El Mercat de Montgat), amb CIF B55230973, situat a  Pl. de la mare S/N, 08390 de Montgat. Telèfon: 93 595 08 81. Mail: comunicacio@mercatdemontgat.cat

  1. La participació és voluntària i gratuïta.
  2. Participants: és necessari que els participants siguin majors de 16 anys, i emplenin correctament el formulari de participació amb les seves dades, complint amb els requisits establerts en les bases legals.
  3. Durada: el període de participació en el sorteig és del 9-12-20 a les 00:00 h fins el 22-12-20 a les 23:59h.
  4. Objecte i sistema de participació: en el marc de celebració de les festes de Nadal,  El Mercat de Montgat durant el mes de desembre de 2020, en diferents espais publicitaris, cartellera, senyalística i canals online, es trobarà un QR amb indicació de sorteig, que s’ha d’escanejar per posteriorment omplir degudament el formulari de participació que s’obrirà. Un cop validat el formulari, cada participant rebrà un correu de confirmació de participació.
  1. Premis: Hi haurà 2 premis (2 paneres)
  2. Sorteig: El sorteig es realitzarà el 23-12-20 a les 10:00 h, i l’elecció dels guanyadors/es es farà de manera aleatòria a través de plataforma online. Per cadascun dels premis, s’escollirà 1  guanyador i 2 guanyadors “ en reserva”  en cas que el primer no sigui vàlid o bé no pugui assistir a recollir el premi, passarà per ordre als guanyadors en reserva.
  1. Guanyadors: El Mercat de Montgat comunicarà els noms dels guanyadors/es del sorteig el mateix 23-12-20 a les 12:00 a través de la publicació dels noms complerts a les  pàgines de Facebook i Instagram del Mercat, per això ens autoritza expressament a aquesta publicació a través de l’acceptació de les presents bases. El Mercat de Montgat contactarà telefònicament i via correu electrònic amb els guanyadors, per confirmació i validació. El guanyador haurà de recollir el premi el 24-12-20 a les 12:00h a El Mercat de Montgat, o bé podrà enviar un representant al mateix dia i hora. En cas de no poder assistir, el premi passarà per ordre, als guanyadors en reserva.
  2. Dret modificació i exclusió: El Mercat de Montgat, es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del sorteig durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes al control de l’organització justifiquin aquest canvi, així com d’excloure de la promoció als participants que:  s’inscriguin amb comptes falsos o creades per a aquest efecte amb la finalitat de poder presentar més d’una participació;  de qualsevol forma fraudulenta o artificial que manipulin la seva participació en la present promoció; s’incompleixin les presents bases en qualsevol forma.
  3. Protecció de Dades: Merkamontgat S.l garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants, que es poden exercir a través de info@merkamontgat.cat. D’acord amb l’establert, ens autoritza al fet que les dades personals facilitades a través del formulari de participació, siguin incorporades en un fitxer titularitat de Merkamontgat S.L, amb la finalitat de gestionar la participació del titular de les dades en el present sorteig, rebre el nostre butlletí electrònic i informació comercial de El Mercat de Montgat, que pugui ser del seu interès, així com gestionar el lliurament del premi si correspongués. Tanmateix, els guanyadors autoritzen al fet que el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la nostra pàgina web o xarxes socials o altres publicacions amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats de El Mercat de Montgat.
  4. Acceptació de les bases: La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, el Mercat de Montgat quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.