A partir del divendres 16 d’abril,  comença el “Rasca i Guanya digital ple de regals” de El Mercat de Montgat!

Participa i guanya molts premis! Cada dia es reparteixen 20 premis en vals de 5€ descompte i la resta de participants entren directament al sorteig d’un patinet elèctric, si ens deixen les seves dades!

No et quedis sense regal!

Per participar només has d’escanejar el QR que trobaràs als cartells i pantalles de El Mercat o clica directament aquí: https://clicaqui.es/2wjF9

Pots participar fins al dissabte 24 d’abril!

 

BASES DEL SORTEIG

ORGANITZADOR:

MERKAMONTGAT S.L ( El Mercat de Montgat), amb CIF B55230973, situat a  Pl. de la mare S/N, 08390 de Montgat. Telèfon: 93 595 08 81. Mail: comunicacio@mercatdemontgat.cat

  1. La participació és voluntària i gratuïta.
  2. Participants: és necessari que els participants siguin majors de 16 anys, i emplenin correctament el formulari de participació amb les seves dades, complint amb els requisits establerts en les bases legals.
  3. Durada: el període de participació en el sorteig és del 16-4-21 a les 00:00 h fins el 24-04-21 a les 23:59h.
  4. Objecte i sistema de participació: El Mercat de Montgat durant el mes d’abril de 2021, en diferents espais publicitaris, cartellera, senyalètica i canals online, es trobarà informació amb indicació del sorteig.
  5. Premis: Hi haurà 20 guanyadors diaris que guanyaran un val de 5€ de descompte a gastar als comerços de El Mercat de Montgat. La resta de participants que no guanyin el val descompte, enrtaran directament al sorteig d’un patinet elèctric, si ens deixa les seves dades. Els regals no es poden bescanviar per metàlic.
  6. Sorteig: El sorteig es realitzarà el dilluns 26-04-21 a les 10:00 h, i l’elecció del guanyador es farà de manera aleatòria a través de plataforma online. S’escollirà 1  guanyador i 2 guanyadors “ en reserva”  en cas que el primer no sigui vàlid, passarà per ordre als guanyadors en reserva.
  7. Guanyadors: El Mercat de Montgat comunicarà el nom del guanyador del sorteig el mateix 26-04-21 a les 12:00 a través de la publicació del nom complert a les  pàgines de Facebook, Instagram i web de El Mercat, per això ens autoritza expressament a aquesta publicació a través de l’acceptació de les presents bases. El Mercat de Montgat contactarà per mail o telèfon amb el guanyador/a, per confirmació i validació. Els guanyadors diàris dels vals de 5€ de descompte, rebran un correu amb el val numerat corresponent, que hauran d’entregar al comerç de El Mercat de Montgat on es vulgui gastar i acreditar-se. El val es pot utilitzar fins el 26-05-21. Són unipersonals, intransferibles i utilitzables només 1 cop.
  8. Dret modificació i exclusió: El Mercat de Montgat, es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del sorteig durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes al control de l’organització justifiquin aquest canvi, així com d’excloure de la promoció als participants que:  s’inscriguin amb comptes falsos o creades per a aquest efecte amb la finalitat de poder presentar més d’una participació;  de qualsevol forma fraudulenta o artificial que manipulin la seva participació en la present promoció; s’incompleixin les presents bases en qualsevol forma.
  9. Protecció de Dades: Merkamontgat S.L. garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants, que es poden exercir a través de info@merkamontgat.cat. Tanmateix, els guanyadors autoritzen al fet que el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la nostra pàgina web o xarxes socials o altres publicacions amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats de El Mercat de Montgat.
  10. Acceptació de les bases: La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, el Mercat de Montgat quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.