PARTICIPA AL CONCURS DE DISFRESSES DEL CARNAVAL DE EL MERCAT DE MONTGAT!

 

Divendres 25 de febrer de 17h a 19h

Participa al concurs de disfresses! Hi haurà 2 premis per la disfressa més original!

Vine disfressat i fes-te una foto al photocall que trobaràs a la Plaça de El Mercat. El jurat escollirà els 2 guanyadors que anunciarem per xarxes.

Pots guanyar: 1 xec de 50€ a bescanviar als comerços de El Mercat + un lot de manualitats + Llaminadures pels més petits de la casa.

Col·labora: CRIC

 

BASES DEL CONCURS DE CARNAVAL

ORGANITZADOR: MERKAMONTGAT S.L ( El Mercat de Montgat), amb CIF B55230973, situat a  Pl. de la mare S/N, 08390 de Montgat. Telèfon: 93 595 08 81. Mail: comunicacio@mercatdemontgat.cat

  1. La participació és voluntària i gratuïta.
  2. Durada: el període de participació al concurs és el 25-02-22 de 17h a 19h.
  3. Objecte i sistema de participació: en el marc de celebració del carnaval,  El Mercat de Montgat durant el mes de febrer de 2022, en diferents espais publicitaris, cartellera, senyalística i canals online, es trobarà informació amb indicació del concurs que es realitzarà a El Mercat de Montgat.
  4. Premis: Hi haurà 2 premis iguals que consisitiràn en un lot de:  manualitats, llaminadures i un xec de 50€ per comprar als comerços de El Mercat de Montgat.
  1. Concurs: El concurs es realitzarà el 26-02-22, i l’elecció dels guanyadors serà a càrrec del jurat format per membres de El Mercat i del CRIC (es valorarà la originalitat i el treball). S’escollirà 2  guanyadors i 2 guanyadors en reserva. En cas que el primer no sigui vàlid o bé no pugui assistir a recollir el premi, passarà per ordre als guanyadors en reserva.
  1. Guanyadors: El Mercat de Montgat comunicarà els noms dels guanyadors del concurs el mateix 26-02-22 a les 13h a través de la publicació dels noms de xarxes dels guanyadors, a les  pàgines de Facebook i Instagram del Mercat, per això ens autoritza expressament a aquesta publicació a través de l’acceptació de les presents bases. El Mercat de Montgat contactarà per missatge privat a través de xarxes amb els guanyadors, per confirmació i validació. Els guanyadors hauran de recollir el premi el 26-02-22 a les 13h a El Mercat de Montgat, o bé podrà enviar un representant el mateix dia i hora. En cas de no poder assistir, el premi passarà per ordre, als guanyadors en reserva.
  2. Dret modificació i exclusió: El Mercat de Montgat, es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del sorteig durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes al control de l’organització justifiquin aquest canvi.
  3. Protecció de Dades: Merkamontgat S.l garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants, que es poden exercir a través de comunicacio@mercatdemontgat.cat. Tanmateix, els guanyadors autoritzen al fet que el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la nostra pàgina web o xarxes socials o altres publicacions amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats de El Mercat de Montgat.
  4. Acceptació de les bases: La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, El Mercat de Montgat quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.