RASCA I GUANYA DIGITAL del dilluns 21 al divendres 25

Participa al Rasca i Guanya digital escanejant els QR’s que trobaràs als comerços de El Mercat. Pots guanyar lots diaris de productes de El Mercat o bé entrar directament al sorteig d’un xec regal de 120€.

BASES LEGALS DEL RASCA I GUANYA

ORGANITZADOR:

MERKAMONTGAT S.L ( El Mercat de Montgat), amb CIF B55230973, situat a  Pl. de la mare S/N, 08390 de Montgat. Telèfon: 93 595 08 81. Mail: comunicacio@mercatdemontgat.cat

  1. La participació és voluntària i gratuïta.
  2. Participants: és necessari que els participants siguin majors de 16 anys, i emplenin correctament el formulari de participació amb les seves dades, complint amb els requisits establerts en les bases legals.
  3. Durada: el període de participació en el sorteig és del 21-11-22 a les 00:00 h fins el 25-11-22 a les 23:59h.
  4. Objecte i sistema de participació: El Mercat de Montgat durant el mes de novembre de 2022, en diferents espais publicitaris, cartellera, senyalètica i canals online, es trobarà informació amb indicació del sorteig.
  5. Premis: Hi haurà 1 guanyador diari que guanyarà un lot de productes de El Mercat. La resta de participants que no guanyin el lot de productes, enrtaran directament al sorteig d’un xec regal de 120€ de descompte a bescanviar a qualsevol dels comerços de El Mercat, si ens deixa les seves dades. El xec no es pot bescanviar per metàlic.
  6. Sorteig: El sorteig es realitzarà el dilluns 26-11-22 a les 10:00 h, i l’elecció del guanyador es farà de manera aleatòria a través de plataforma online. S’escollirà 1  guanyador i 2 guanyadors “ en reserva”  en cas que el primer no sigui vàlid, passarà per ordre als guanyadors en reserva.
  7. Guanyadors: El Mercat de Montgat comunicarà el nom del guanyador del sorteig el mateix 26-11-22 a les 12h a través de la publicació del nom complert a les  pàgines de Facebook, Instagram i web de El Mercat, per això ens autoritza expressament a aquesta publicació a través de l’acceptació de les presents bases. El Mercat de Montgat contactarà per mail o telèfon amb el guanyador/a, per confirmació i validació. Els guanyadors diàris dels lots de productes, hauran de recollir el premi el dissabte 26 de novembre de 2022 a la Plaça de El Mercat a les 13h. El val es pot utilitzar fins el 31-12-22. És unipersonal, intransferible i utilitzable només 1 cop.
  8. Dret modificació i exclusió: El Mercat de Montgat, es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del sorteig durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes al control de l’organització justifiquin aquest canvi, així com d’excloure de la promoció als participants que:  s’inscriguin amb comptes falsos o creades per a aquest efecte amb la finalitat de poder presentar més d’una participació;  de qualsevol forma fraudulenta o artificial que manipulin la seva participació en la present promoció; s’incompleixin les presents bases en qualsevol forma.
  9. Protecció de Dades: Merkamontgat S.L. garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 8 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, en el tractament de les dades personals recollides en la present promoció, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants, que es poden exercir a través de info@merkamontgat.cat. Tanmateix, els guanyadors autoritzen al fet que el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la nostra pàgina web o xarxes socials o altres publicacions amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats de El Mercat de Montgat.
  10. Acceptació de les bases: La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, el Mercat de Montgat quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.