Condicions legals

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de MERKAMONTGAT, SL.

Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització de tot o part d’aquest web o de qualsevol dels seus continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit de MERKAMONTGAT, SL.

Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals MERKAMONTGAT, SL no es responsabilitza, com tampoc es responsabilitza dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. MERKAMONTGAT, SL pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació recollida aquí, la qual no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, MERKAMONTGAT, SL no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació o de l’ús que se’n pugui fer.

L’accés a aquest web no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, cap contingut, informació o servei existent al web ni li dóna cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és MERKAMONTGAT, SL (C/ Joan Miró 12. CP: 17252 de Calonge (Girona)) amb el CIF B55230973. La finalitat d’aquests fitxers és només de suport al soci/client. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI i amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o a l’adreça C/ Joan Miró 12. CP: 17252 de Calonge (Girona).

La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que MERKAMONTGAT, SL faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per assolir les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material de qualsevol tipus que sigui remès a MERKAMONTGAT, SL per part de l’usuari serà considerat públic i no confidencial i podrà ser utilitzat lliurement per MERKAMONTGAT, SL.

Drets

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a MERKAMONTGAT, SL.

Baixa de la llista d’adreces electròniques: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista d’adreces electròniques, només heu de trametre un correu a info@mercatdemontgat.cat i fer la sol·licitud de baixa de la llista d’adreces.