Bases concurs fotografia de l’estiu

BASES DEL CONCURS #fotoestiumercatdemontgat

 

  1. OBJECTE. El concurs fotogràfic #fotoestiumercatdemontgat consisteix a publicar fotografies de temàtica relacionada amb l’estiu amb l’etiqueta #fotoestiumercatdemontgat a la xarxa Instagram i Facebook. Només seran vàlides fotografies, queden exclosos vídeos o GIF.

 

  1. TERMINI. El concurs s’iniciarà el dia 1 d’agost de 2018 i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2018. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.

 

  1. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram o Facebook amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquestes xarxes

(http://instagram.com/legal/terms/) (https://www.facebook.com/legal/terms)

 

Els participants hauran de:

-Realitzar una fotografia que tingui relació amb l’estiu

-Etiquetar la fotografia amb el hashtag #fotoestiumercatdemontgat

No hi ha limitació de quantitat de fotografies.

 

El Mercat de Montgat es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

 

  1. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional del Mercat de Montgat, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Els participants, també declaren que no hi ha cap manipulació expressa de la fotografia més enllà de les opcions que ofereix la Xarxa Social Instagram i Facebook.

 

  1. PREMIS. Hi haurà dos guanyadors. Un escollit per un jurat i l’altre per jurat popular a través dels likes de la fotografia.

Premi: Lot de productes valorat en 100€ del Mercat de Montgat

 

  1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers el Mercat de Montgat del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part del Mercat de Montgat.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

 

  1. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de les propostes guanyadores es farà la setmana del 17 de setembre. Un jurat integrat per persones vinculades a la institució s’encarregarà de seleccionar una de les fotografies guanyadores, mentre que l’altre premiat serà el que tingui més likes a la fotografia el dia que es tanca el concurs, 15 de setembre.

 

  1. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT.L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @mercatdemontgat, o a través de Facebook deixant un comentari a les fotografies guanyadores i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal.

La llista de guanyadors es publicarà al web i a les xarxes socials del Mercat de Montgat la setmana del 17 de setembre.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament al Mercat de Montgat, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

10. Publicitat de guanyadors

Els premiats accepten i autoritzen a que el seu nom, imatge i premi obtingut pugui aparèixer a la pàgina oficial de qualsevol xarxa social de Mercat de Montgat, a la pàgina web http://www.mercatdemontgat.cat o en qualsevol altre suport comercial, publicitari o mitjà de comunicació que pugui utilitzar Mercat de Montgat a fi d’informar i fer públic el resultat del sorteig realitzat.

11. Protecció de Dades

El Mercat de Montgat compleix amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa al Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades .

En relació a les dades de caràcter personal a les quals poguéssim tenir accés com a conseqüència de la teva participació en el present sorteig seran tractats, destinats i utilitzats, únicament per aquesta finalitat i es conservarà durant el temps necessari per a la gestió del propi sorteig. Un cop transcorregut aquest període, les dades seran eliminats, llevat dels casos en què hi hagi un interès legítim o una obligació legal de conservar-los.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’establert en l’article 6.1 a) ib) del Reglament General de Protecció de Dades.

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, si escau portabilitat, supressió i limitació del tractament legalment garantits davant el Responsable del tractament i dirigir qualsevol consulta que tinguis a:

Mercat de Montgat Plaça de la Mare, 08390 Montgat, Barcelona

Sense perjudici de l’anterior, com a interessat podràs interposar qualsevol reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control competent.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies